Hotline: 0866683899
Giỏ hàng 0 item(s)
0 item(s)

Cơ sở vật chất

Trang trại và cửa hàng giới thiệu sản phẩm

Thu Hoạch
Thu hoạch bưởi
thu hoach
thu hoạch bưởi đoan hùng
Hình ảnh thu hoạch 2016
kho hàng
KHo hàng tại Hà Nội ( 302D1 - TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội)
kho hàng tại Đoan Hùng
Kho hàng số 1 tại Đoan Hùng
Kho hàng
Kho hàng số 2 tại  Cẩm Khê
quầy giới thiệu sản phẩm